”Djupt imponerande och fascinerande.”

Lars Runsten – Regissör, scenograf, f.d. chef för Den Norske Opera,
f.d. chefproducent vid Kungliga Teatern.

Ulf Hedbergs och Gunnar Stenebys projektstudie till ett nytt operahus
i Stockholm.

Den 19 mars i år var jag och min kollega Folke Abenius inviterade att studera
ritningar och modeller till det förslag till ny operahusbyggnad i Stockholm, som
herrarna Hedberg och Steneby ägnat ett ofantligt, yrkeskunnigt, noggrant och
inspirerat arbete åt.

Intrycket av det som presenterades var djupt imponerande och fascinerande.
Upphovsmännen har sj älva skrivit en presentation av sitt proj ekt i åtta punkter.
Denna presentation är mycket välskriven och heltäckande och som s.k.
sakkunnig betraktare av projektmaterialet, kan jag egentligen bara skriva under
på vad där sagts.

Två saker vill jag gärna stryka under. Med tanke på den svårighet det måste
vara, att i centrala Stockholm finna en tomt med tillräcklig areal för att rymma
ett operahus med alla dess funktioner, måste man säga att Hedberg och Steneby
gjort ett närmast genialt fynd i sin placering av byggnaden i Östra Masthamnen.
Fördelarna med denna plats beskriver de sj älva utmärkt i punkterna l - 5 i sin
presentation.

Men det viktigaste jag vill understryka, är att detta hus är ritat inifrån och inte
med utgångspunkt från en spektakulär exteriör. Med sin kunskap och erfarenhet
från mångårigt arbete på stora institutionsteatrar har man kunnat basera sina
planer på det behov av mångskiftande arbetsplatser som en stor musikteater har
och därmed även de logistiska flöden mellan dessa lokaliteter, som
verksamheten kräver. Jag vill upprepa att detta är resultatet av en yrkeskunskap
från teaterområdet, som en arkitekt av facket rimligen inte kan besitta.
Naturligtvis räckte den tid vi hade till förfogande inte till för att i absolut detalj
studera rumsfördelningen på ritningamas olika våningsplan. En sak vi kunde
konstatera var bristen på sångrum. Alltså rum för sångsolisters arbete med sig
själva och med repetitörer, en central timktion i ett operahus. I ett hus av denna
dimension, skulle jag inte betrakta tio sådana rum som för många. Jag är dock
övertygad att i den byggnad som Hedberg och Steneby ritat, och som jag
anbefaller, kan detta lösas.

Brusviken den 6 april 2010

Lars Runsten

Regissör, scenograf

f.d. chef för Den Norske Opera, f.d. chefproducent vid Kungl. Teatern

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”