”Vad jag fick se översteg vida mina vildaste förväntningar.”

Lars Östbergh – Scenograf och ljusdesigner

Jag, tillsammans med några kollegor blev för ett tag sedan inbjudna av Ulf Hedberg och Gunnar
Steneby att ”ta en titt” på deras gemensamma projekt "nytt operahus i Stockholm”.

Vad jag fick se övergick vida mina vildaste förväntningar. Inte bara placeringen av huset vid Stockholms inlopp och
dess yttre arkitektur, utan främst operahusets "insida”, Att få ta del av ett teaterprojekt som är så
väl genomtänkt och genomarbetat är en ren glädje. Det verkar som varje detalj i projektet har vänts
och vridits på tills den ultimata lösningen hittats. För mig som scenograf och ljusdesigner sedan drygt
35 år är det fantastiskt att se att det faktiskt är möjligt att hitta lösningar som främjar det
konstnärliga arbetet och uttrycket på en teater. Detta utan att kompromissa med ett starkt
arkitektoniskt uttryck.

Lars Östbergh

Scenograf/ljusdesigner.

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”