MDA Projektarbete

En jämförelse av Kungliga Operan och Masthamnsoperan ur ett verksamhetsekonomiskt perspektiv.

 

av Andy Rietschel

 

 

Sammanfattning

Kungliga Operans verksamhet är idag kostnadstung och svåreffektiviserad med 85% eller 425,9 mkr av verksamhetsintäkterna i statligt bidrag. Genom byggandet av ett nytt operahus skapas det nya intäktsmöjligheter som effektiviserar verksamhetsdriften i positiv bemärkelse där Statens bidrag minskar både procentuellt och monetärt till endast 71% eller 394,2 mkr, samt från 2371 kr till 1371 kr per besökare. En subventioneringsminskning med 42 % per besökare.

Att fortsätta bedriva verksamheten i nuvarande operahus är förenat med en ineffektiv drift som kostar Staten och skattebetalarna 65,4 mkr varje år. Givet Masthamnsoperans förslag så är projektarbetets slutsats därmed att byggandet av ett nytt scenkonsthus är fullt försvarbart ur ett verksamhetsekonomiskt perspektiv i jämförelse med att behålla driften i dagens operahus

Klicka här för att visa hela artikeln i PDF-format

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”